Raadpleging

Wij bieden een algemene raadpleging Cardiologie aan waarbij u voor om het even welke klacht of voor een algemeen cardiologisch nazicht een afspraak kan maken. Dit kan zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing door uw huisarts.

Echocardiografie

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de structuur en functie van het hart door middel van een echografie. Er wordt gel aangebracht op de buitenzijde van de borstkas en door de gel worden ultrasone (niet hoorbare) geluidsgolven naar het hart gestuurd met behulp van een echotransducer. Wanneer deze golven terugkeren, worden zij in een beeld omgezet. Zo kan de pompfunctie en de structuur van het hart in kaart gebracht worden. Door gebruik te maken van Doppler technologie kan ook de functie van de hartkleppen beoordeeld worden en de drukken in het hart gemeten worden.

Uitlezen van pacemakers en defibrillatoren

Heeft u een pacemaker of een defibrilaltor, dan is regelmatige controle (6-12 maandelijks) van dit toestel aanbevolen. Ook dit bieden wij aan in de praktijk. Er zal nagekeken worden of uw toestel correct werkt, of er eventueel ritmestoornissen zijn opgetreden die bijkomende behandeling vereisen en of de batterijcapaciteit van het toestel nog adequaat is.

Het elektrocardiogram of ECG

Het elektrocardiogram of ECG is een basisonderzoek in de cardiologie. Hierbij wordt de elektrische activiteit van het hart in kaart gebracht door middel van elektroden op de huid. Dit onderzoek kan een eerste aanwijzing geven voor ritmestoornissen, zuurstoftekort in de hartspier of structurele afwijkingen van het hart. Dit is een zeer snel en volledig pijnloos onderzoek.

Cyclo-ergometrie of inspanningsproef

Tijdens deze test zal aan de patiënt gevraagd worden om inspanning te verrichten door te fietsen. De weerstand van de fiets zal gradueel verhoogd worden, alsof de patiënt een steeds steilere berg op fietst. Tijdens het fietsen wordt, zoals bij het ECG, door middel van elektroden op de huid gekeken naar de elektrische activiteit van het hart. Dit is pijnloos. Zo kunnen ritmestoornissen die uitgelokt worden tijdens inspanning gedetecteerd worden en kan beoordeeld worden of er zuurstoftekort optreedt in de hartspier. Daarnaast geeft dit onderzoek ook een goed beeld van de inspanningscapaciteit van de patiënt, wat belangrijk is bij de interpretatie van bepaalde klachten.