Ons doel

Wij zijn 4 geëngageerde cardiologen, allen werkzaam in het UZ Brussel. Het UZ Brussel is een Vlaams, universitair ziekenhuis dat als ambitie heeft om hoogwaardige, tertiaire zorg te verlenen in de brede regio Brussel – Vlaamse Rand. We willen zorg bieden die kwalitatief hoogstaand, maar eveneens gemakkelijk toegankelijk is. Voor dit laatste vormt het mobiliteitsprobleem rond onze hoofdstad uiteraard een logistieke uitdaging.
Met deze praktijk willen wij de specialistische cardiologische zorg dichter bij u brengen, in uw vertrouwde omgeving. We bieden hiertoe een uitgebreid scala van cardiologische onderzoeken aan inclusief elektrocardiogram, inspanningstest of cyclo-ergometrie, echocardiografie, pacemaker en defibrillator controles. Voor invasieve onderzoeken en geavanceerde beeldvormingstechnieken garanderen wij een persoonlijke service door de vertrouwde arts van uw patiënt in het UZ Brussel.

Ons team

Dr. Tim Balthazar

Dr. Tim Balthazar

cardiologie & intensieve zorgen

Tim Balthazar studeerde af als cardioloog in 2018 aan de KULeuven alwaar hij een bijkomende erkenning in intensieve zorgen behaalde. Na zijn opleiding was hij staflid cardiologie te UZ Leuven tot 2021 waarna hij het team van UZ Brussel vervoegde met een focus op acute en intensive care cardiologie. Natuurlijk blijft hij ook gewoon de klinische cardiologie beoefenen en kan U bij hem terecht voor alle algemene cardiologische problemen.

Dr. Lucie Soens

Dr. Lucie Soens

cardiologie

Dr Lucie Soens studeerde af als cardioloog in 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is sinds 2012 werkzaam in het UZ Brussel. Dr Soens is voornamelijk geïnteresseerd in echocardiografie, hartklep lijden, inspanningsfysiologie, cardiale revalidatie en algemene cardiologie.

Prof. Dr. Frederik Verbrugge

Prof. Dr. Frederik Verbrugge

cardiologie & intensieve zorgen

Frederik Verbrugge is een Cardioloog/Intensivist met bijzondere interesse in hartfalen, inspanningsfysiologie, en cardiale devices (pacemakers en defibrillatoren). Prof. Dr. Verbrugge studeerde met grootste onderscheiding af als dokter aan de KU Leuven in 2010. Hij behaalde vervolgens een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit Hasselt (2015) en werd erkend als cardioloog/intensivist in 2018/2019, opnieuw aan de KU Leuven. Na een subspecialisatie in de inspanningsfysiologie aan de prestigieuze Mayo Clinic (Rochester, MN, Verenigde Staten) werkt hij sinds oktober 2020 in het UZ Brussel en kreeg in februari 2021 een aanstelling als klinisch professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Prof. Dr. Verbrugge bezit het certificaat voor “Advanced studies in Heart Failure” van de Universiteit Zürich (Zwitserland), onderschreven door de Europese vereniging van Cardiologie. Hij is tevens alumnus van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (F.W.O.) Vlaanderen en de Belgian American Educational Foundation (B.A.E.F.) en is mede uitgever van het tijdschrift European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, het officiële tijdschrift van de Europese vereniging voor acute cardiologie.

Dr. Bert Vandeloo

Dr. Bert Vandeloo

Interventionele cardiologie
Bert Vandeloo studeerde in 2009 af als arts aan de KU Leuven. Vervolgens specialiseerde hij zich tot cardioloog in het UZ Leuven tot en met 2015. Hij bekwaamde zich nadien met fellowships voor training en onderzoek gedurende 2 jaar in de interventionele cardiologie in het ZNA Middelheim te Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Bellvitge te Barcelona. Sinds 2017 is hij werkzaam in het UZ Brussel. Hij is er aangesteld als kliniekhoofd interventionele cardiologie.
Hij heeft een brede interesse in alle takken van het vakgebied met bijzondere interesse en expertise in de behandeling van een hartinfarct, openen van de kransslagaders met stents, onder andere in geval van chronische totale occlusies, de invasieve en niet-invasieve beeldvorming en fysiologie van de kransslagaders, onder meer ter optimalisatie van een stentimplantatie alsook de behandeling van hartkleplijden via de lies (TAVI en Mitraclip).
Bert Vandeloo is lid van de Belgian Society of Cardiology (BSC), de Belgische Werkgroep Interventiecardiologie (BWGIC) en de European Association of Percutaneous Coronary Interventions (EAPCI).
U kan bij hem terecht voor alle algemene cardiologische problemen, cardiovasculaire preventie, cardiologische screening bij nieuwe klachten evenals voor opvolging na een behandeling van een hartinfarct, kransslagader- of hartklepziekte, ritmestoornis of pacemakerimplantatie.